Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε ιδρύθηκε το 1981 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εμπνευστές αυτής της επιχειρηματικής προσπάθειας ήταν οι Μιχαήλ και Ευάγγελος Γιαννακάκης. 

Σήμερα, μετά από 35 χρόνια συνεχούς ανοδικής πορείας, η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως με την εισαγωγή, διάθεση και εμπορία Εργαλείων, Μηχανημάτων, καθώς και Συστημάτων Καθαρισμού.

Η εταιρία ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, εστιάζει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων – προτάσεων, πάντα προσαρμοσμένων στις εκάστοτε εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της. Η Εταιρία, διαθέτει πολυετή γνώση της αγοράς, και τη στηρίζει ενεργά όλα αυτά τα χρόνια.

Οι ανάγκες & η ικανοποίηση των πελατών της αποτελούν μερικά από τα κίνητρα της για συνεχή εξέλιξη και αναζήτηση σύγχρονων τρόπων προσφοράς λύσεων καθώς και εξειδικευμένων προιόντων, με στόχο πάντα την ικανοποίηση και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σχέσης με παλαιούς και νέους πελάτες.

espa